FC2ブログ

ゴジュウカラ

2018.04.18.Wed.23:29
水場から・ゴジュウカラです。
DSC_6735-t1662.jpg

DSC_6746-t0663.jpg

DSC_7660-t1664.jpg

DSC_7668-t1665.jpg

DSC_7670-t1666.jpg
スポンサーサイトコジュウカラ

2017.11.15.Wed.23:29
今年もゴジュウカラが来てくれました、元気に飛び回っています。
DSC_4525-t1411.jpg

DSC_4533-t1412.jpg

DSC_4543-t1413.jpg

DSC_4546-t1414.jpg

DSC_4625-t1415.jpg

DSC_4626-t1416.jpg

DSC_4627-t1417.jpg

ゴジュウカラ

2017.01.14.Sat.23:33
いつも元気なゴジュウカラ  割った氷を食べています。
_DSC7708-t901.jpg

_DSC7710-t902.jpg

_DSC7711-t903.jpg

_DSC7715-t904.jpg

_DSC7720-t905.jpg

_DSC7724-t906.jpg

ゴジュウカラ

2016.12.07.Wed.23:12
この水場に来るゴジュウカラ・色々な姿を見せてくれます。
_DSC3867-t846.jpg

_DSC3000-t847.jpg

_DSC3044-t548.jpg

_DSC3137-t849.jpg

_DSC3161-t850.jpg

_DSC3975-t851.jpg

ゴジュウカラ

2016.11.30.Wed.23:55
いつも元気に飛び回っているゴジュウカラ、今日は水浴びです。
_DSC1544-t835.jpg

_DSC1595-t836.jpg

_DSC1599-t837.jpg

_DSC1601-t838.jpg

_DSC1607-t839.jpg

_DSC1614-t840.jpg